Werk

Wat wordt verstaan onder social return?

posted by Eva 26/04/2016 0 comments

Steeds meer gemeenten nemen bij hun aanbestedingen een clausule op over social return. Dit houdt in dat een bedrijf, als het de opdracht gegund krijgt, voor het uitvoeren van de werkzaamheden ook mensen in dienst neemt of een stageplaats aanbiedt die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dit kunnen arbeidsgehandicapten zijn of mensen die langdurig werkzoekend zijn. De gemeente helpt de werkgever met het selecteren van kandidaten voor deze werkplekken. Meestal wordt in de aanbesteding een bepaald percentage afgesproken van het aantal werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Social return biedt kansen

Social return biedt kansen aan mensen die zwak staan op de arbeidsmarkt. Door de recente economische crisis is het aantal werkzoekenden erg groot. Veel mensen zijn al langdurig werkloos en het wordt dan steeds moeilijker om weer een betaalde baan te vinden. Door het inzetten van social return krijgen zij de kans om weer aan de slag te gaan. Als het project is afgerond, hebben deze mensen recente werkervaring en wordt de kans op het vinden van een baan een stuk groter. Het kan ook zijn dat ze in dienst kunnen treden bij het bedrijf waar ze op een social return plek hebben gezeten. Zo proberen gemeenten de doorstroom vanuit de bijstand en de arbeidsongeschiktheidsregelingen als WIA en Wajong te bevorderen.

Beoordeling offertes social return

In de aanbesteding wordt opgenomen dat de leverancier een bepaald percentage besteedt aan social return. Gemeenten beoordelen de offerte van leveranciers onder andere op hun plan van aanpak ten aanzien van social return. De leverancier geeft in de offerte aan hoeveel plaatsen hij denkt te kunnen aanbieden voor een bepaalde opdracht. Bij het gunnen van de opdracht krijgt de leverancier punten voor het aspect social return. De aanbieder met de beste score krijgt uiteraard het hoogste aantal punten bij het beoordelen van de offertes.

Ook interessant

Leave a Comment