Uncategorized

Ergonomische polssteunen

posted by Eva 17/05/2018 0 comments

Tegenwoordig zijn er vele beroepen denkbaar waarbij je gedurende je werkdag in dezelfde houding blijft zitten, zoals bijvoorbeeld een baan als secretaresse op een kantoor. Het verwerken van documenten en het opstellen van memo’s of brieven gebeurt allemaal op een computer in een daarvoor bedoeld textverwerkers programma. Naar mate de uren op een dag vorderen en het ene na het andere document wordt verwerkt, kunnen er lichamelijke klachten ontstaan als gevolg van de eenzijdige houding die je lichaam aanneemt, namelijk zittend achter een computer, het gebruiken van je handen om te typen. En dit in meestal dezelfde lichamelijke houding, de hele werkdag door.

Lichamelijke klachten
Als gevolg van een eenzijdige houding als gevolg van bijvoorbeeld bovengenoemde baan, maar dit kan ook gebeuren bij een staand beroep, of andere beroepen waarbij je lichaamshouding vrijwel hetzelfde blijft, kunnen zich verschillende lichamelijke klachten manifisteren als gevolg daarvan. Denk bijvoorbeeld aan een stijve nek als gevolg van uren achter elkaar naar hetzelfde scherm kijken. Of bij een staand beroep, zoals beveiliger in een winkel of een advocaat die de hele dag voorover gebogen in de boeken zit, kunnen zich op langere termijn vervelende rugklachten gaan openbaren, hetgeen potentieel kan zorgen voor ziekteverzuim en langdurige fysieke klachten. Ook de schouder kan gevoeling zijn voor bepaalde lichamelijke houdingen die gedurende een lange tijd niet veranderen. De laatste is met name bij beroepen waar veel gewicht moet worden verplaatst, zoals bijvoorbeeld een stratenmaker of een bouwvakker in het algemeen. Klachten zoals bovenstaand beschreven vallen vaak onder de noemer Repetitive strain injury, meestal bekend onder de afkorting ‘RSI’. Dit is een begrip dat duid op klachten die ontstaan bij langdurig herhaalde lichamelijke houdingen of juist dezelfde bewegingen gedurende een aanhoudende tijd, zoals bijvoorbeeld een kassamedewerker van een supermarkt die gedurende zijn of haar dienst continu de artikelen over een scanner doorschuift.

Voorbeelden waarbij klachten meestal ontstaan
Het bekendste voorbeeld van RSI is de ‘muissarm’ of ‘muishand’. Klachten aan je arm of pols ten gevolge van langdurig en herhaaldelijk gebruik van een muis. Maar ook steeds vaker komen klachten aan de duim voor ten gevolge van het vele SMS-en danwel WhatsAppen, deze klachten kwamen begin jaren 90 al voor in de vorm van de GameBoy-duim als gevolg van te vaak en lang dezelfde beweging maken met de duim. Ook de bekende tennis-arm komt geregeld voor, als gevolg van de herhaaldelijke beweging van het slaan met een racket. Onder geteste personen komen klachten als gevolg van langdurig computergebruik veruit het meeste voor, de zogenoemde muis- en toetsenbordarm, danwel pols zijn inmiddels bekende begrippen.

Eronomische polssteunen
Gelukkig is er voor dit probleem een goede oplossing mogelijk. Zo bestaan er voor gevallen zoals hierboven beschreven geschikte oplossingen, zoals ergonomische polssteunen. Deze steuntjes, die special hiervoor zijn ontworpen, ondersteunen de pols bij het gebruik van een muis of toetsenbord van een computer. Hierdoor worden de bovengenoemde klachten in de vorm van RSI veelal tot volledig voorkomen. De ergonomische polssteunen ontlasten de polsen bij het aangaan van een eentonige houding en helpen eventuele klachten te voorkomen.
Bron: Inside Office

Ook interessant

Leave a Comment