Browse Category

Wonen

Wonen

De vergrijzing in Nederland

posted by Eva 10/11/2014 0 comments

Tegenwoordig blijkt 60 het nieuwe 40 te zijn. We voelen ons nog niet oud en verkreupeld op 60-jarige leeftijd en we willen zo vitaal mogelijk blijven. Hoe oud we precies worden, weet we niet. Het is wel goed te merken dat Nederland in een snel tempo vergrijst.

Volgens een prognose van het CBS bereiken we in 2040 een hoogtepunt. Meer dan 25% van de Nederlandse bevolking is dan ouder dan 65 jaar. De generatie van na de oorlog is anders dan de vorige generatie. Zij zijn hoog opgeleid, welvarend en vitaler dan de voorgangers.  Ze leven dus langer en ze hebben ook nog eens meer kans op een eigen woning. Als je dit vergelijkt met de cijfers uit ’81 is dit nogal een verschil. In ’81 had 30% een eigen huis en in 2012 was dit 48%. Ze profiteren van lage hypotheeklasten en zijn daardoor aan hun huis gehecht. Deze groep wil zo zelfstandig mogelijk blijven wonen in hun eigen huis. Ze verhuizen dus zelden.

Niet alleen willen de ouderen langer op zichzelf blijven wonen, de overheid stimuleert dit ook nog eens met zorg aan huis. Door de bezuinigingen wordt het aantal verzorgingshuizen en de plaatsen hierin flink verminderd. Als er geen maatregelen genomen worden hebben we in 2040 ongeveer 400.000 zelfstandige 75plus huishoudens die geen geschikte woning kunnen vinden.

Een heldere oplossing is een woning waarbij twee generaties kunnen wonen, leven en werken. De maatschappelijke verschuivingen van kinderopvang, vergrijzing, zorgkosten en de lastige woningmarkt kunnen zo aangepakt worden. In 2010 is hier een proefversie van gebouwd. Er werd een huis met voldoende ruimte gebouwd met twee etages. Hier kunnen ouders met hun studerende kinderen wonen en zodra de kinderen oud genoeg zijn kunnen zij één van de twee etage compleet en zelfstandig gebruiken. De bovenste etage kan als een aparte woning gezien worden.