Financieel

Binnenkort mogelijkheid tot afsluiten WW-verzekering?

posted by Eva 10/03/2015 0 comments

De SER (Sociaal Economische Raad) zou graag zien dat het UWV of andere publieke partij een WW-verzekering aanbiedt om de WW te compenseren. Vanaf 2016 zal de WW-uitkering worden verkort van drie naar twee jaar. Deze bezuiniging zal door werkgevers en vakbonden worden gecompenseerd middels de CAO.

WW-verzekering aangeboden door UWV of andere publieke partij

De SER geeft als advies dat er een mogelijkheid moet komen om het UWV of andere publieke partij (bijvoorbeeld de SVB, Sociale Verzekeringsbank) aanvullende verzekeringen te laten aanbieden. Deze zogenaamde WW-uitkering zou betaald kunnen worden door middel van een landelijke (uniforme) premie of dat de premie per CAO bepaald wordt. Het is de UWV nu nog niet toegestaan commerciële verzekeringen aan te bieden, maar als gevolg van de WW-bezuiniging kan dit dus nu gaan veranderen.

Vrijwillige WW-verzekering bestaat al wel

In Nederland is het mogelijk om een vrijwillige WW-verzekering af te sluiten wanneer men geen arbeidsovereenkomst heeft of wanneer men in het buitenland wil gaan werken. Deze vrijwillige WW-verzekering dient altijd gecombineerd te worden met een vrijwillige ziektewetverzekering.

Wanneer kunt u een vrijwillige WW-verzekering krijgen?
– Wanneer u 3 dagen per week in iemands huishouden gaat werken. Hierbij kan gedacht worden aan werk als alfahulp, kinderoppas, schoonmaker of tuinman;
– U gaat werken in het buitenland en hebt een niet-Nederlandse werkgever én u blijft woonachtig in Nederland;
– U gaat werken in het buitenland en hebt een Nederlandse werkgever;

– U gaat werken in het buitenland voor een ontwikkelingsorganisatie of volkenrechtelijke organisatie.
De vrijwillige WW-verzekering kan worden aangevraagd bij het UWV door middel van een aanvraagformulier binnenland (hulp in huishouden) of aanvraagformulier buitenland (voor mensen die in het buitenland gaan werken).

Werknemers betalen vanaf 2016 weer WW-premie

Werknemers gaan vanaf 2016 weer WW-premie betalen, tenminste dat is het voorlopige advies van de SER. Deze premieverplichting voor de werknemer werd in 2013 juist afgeschaft. De premie wordt in rekening gebracht om uitkeringen, scholing en werk-naar-werk-begeleiding te kunnen betalen. Deze extra last voor werknemers zal naar waarschijnlijkheid worden gecompenseerd door belastingverlagingen. Gebeurt dat niet dan zal de koopkracht hier flink onder te lijden hebben, alsmede de soliditeit van de pensioenverzekeraars, waarover je hier meer opties en tips kunt lezen.

Langdurige werkloosheid neemt toe

Volgens het CBS neemt de langdurige werkloosheid dit jaar toe en vooral 45 plussers hebben hier last van. Deze groep is langdurig werkloos en maakt langere tijd gebruik van een WW- of bijstandsuitkering. Het aantal langdurige werklozen is toegenomen tot 273.000. Veel mensen die een bijstand ontvangen, blijven lang in deze uitkeringssituatie. De werkloosheid bij jongeren laat een ander beeld zien. Zij zijn vaker werkloos dan ouderen, maar de periode dat ze werkloos zijn is van korte duur.
Werkloze ouderen hebben vaak moeite om weer aan het werk te komen, het vinden van een nieuwe baan duurt dan ook lang. De afschaffing van vervroegde uittredingsregelingen en verhoging van de AOW pensioenleeftijd zorgt ervoor dat ouderen langer zonder baan blijven zitten en langer beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt.
Vooral niet-westerse allochtonen en lager opgeleiden zijn langdurig werkloos. Het verschil tussen mannen en vrouwen is klein, mannen zit iets vaker langdurig zonder werk dan vrouwen. Tussen de verschillende provincies in Nederland verschilt het werkloosheidspercentage veel. Langdurige werkloosheid is vooral van toepassing in Drenthe en Friesland, in Utrecht is deze het minst.

Ook interessant

Leave a Comment