Author

Eva

TelefonieUncategorized

Arbeidsconflicten wilt u voorkomen of verhelpen

posted by Eva 26/11/2015 0 comments

Arbeidsconflicten zijn natuurlijk erg vervelend. Toch kunt u een dergelijk conflict krijgen met uw werkgever of werknemer. In dat geval is het belangrijk om snel voor een oplossing te zorgen, omdat te voorkomen dat het uit de hand loopt. Een meningsverschil kan immers al dusdanig ver uit de hand lopen dat we kunnen spreken van een arbeidsconflict. Het uitgangspunt is uiteraard dat zulke conflicten voorkomen moeten worden, en dat kunt u het beste zelf persoonlijk doen. Mochten u en uw werknemer of werkgever er echt niet uitkomen, dan is er toch echt hulp van buitenaf nodig. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Waar kunt u dan terecht? Dat bespreken we kort in dit artikel.

Schakel een arbeidsrechtadvocaat in

Wanneer u er onverhoopt niet in bent geslaagd het meningsverschil of andere probleem zelf op te lossen, dan is het nodig om hulp in te schakelen. Een goede keuze zou zijn om eens te informeren bij een advocaat die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht. Hij of zij weet namelijk exact wat er nodig is om het arbeidsconflict uit de weg te helpen. Uiteraard is het wel belangrijk om te beseffen dat een advocaat inschakelen niet goedkoop is. Daarom moet u uzelf afvragen of het de moeite wel waard is om dat te doen. Het is namelijk niet de bedoeling dat het mee kost dan oplevert.

Een arbeidsrechtadvocaat bij in de buurt

Het is met de toenemende populariteit van het internet natuurlijk niet meer lastig om een goede arbeidsrechtadvocaat te vinden. We raden u dan ook aan om uw zoektocht op het internet te starten. Dat is immers een snelle, betrouwbare en gemakkelijke manier om een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat bij u in de buurt te vinden. Het voordeel is dat u vaak ook eenvoudig contact op kunt nemen en zo dus bij verschillende advocatenkantoren een offerte kunt aanvragen voor uw kwestie.

Financieel

Binnenkort mogelijkheid tot afsluiten WW-verzekering?

posted by Eva 10/03/2015 0 comments

De SER (Sociaal Economische Raad) zou graag zien dat het UWV of andere publieke partij een WW-verzekering aanbiedt om de WW te compenseren. Vanaf 2016 zal de WW-uitkering worden verkort van drie naar twee jaar. Deze bezuiniging zal door werkgevers en vakbonden worden gecompenseerd middels de CAO.

WW-verzekering aangeboden door UWV of andere publieke partij

De SER geeft als advies dat er een mogelijkheid moet komen om het UWV of andere publieke partij (bijvoorbeeld de SVB, Sociale Verzekeringsbank) aanvullende verzekeringen te laten aanbieden. Deze zogenaamde WW-uitkering zou betaald kunnen worden door middel van een landelijke (uniforme) premie of dat de premie per CAO bepaald wordt. Het is de UWV nu nog niet toegestaan commerciële verzekeringen aan te bieden, maar als gevolg van de WW-bezuiniging kan dit dus nu gaan veranderen.

Vrijwillige WW-verzekering bestaat al wel

In Nederland is het mogelijk om een vrijwillige WW-verzekering af te sluiten wanneer men geen arbeidsovereenkomst heeft of wanneer men in het buitenland wil gaan werken. Deze vrijwillige WW-verzekering dient altijd gecombineerd te worden met een vrijwillige ziektewetverzekering.

Wanneer kunt u een vrijwillige WW-verzekering krijgen?
– Wanneer u 3 dagen per week in iemands huishouden gaat werken. Hierbij kan gedacht worden aan werk als alfahulp, kinderoppas, schoonmaker of tuinman;
– U gaat werken in het buitenland en hebt een niet-Nederlandse werkgever én u blijft woonachtig in Nederland;
– U gaat werken in het buitenland en hebt een Nederlandse werkgever;

– U gaat werken in het buitenland voor een ontwikkelingsorganisatie of volkenrechtelijke organisatie.
De vrijwillige WW-verzekering kan worden aangevraagd bij het UWV door middel van een aanvraagformulier binnenland (hulp in huishouden) of aanvraagformulier buitenland (voor mensen die in het buitenland gaan werken).

Werknemers betalen vanaf 2016 weer WW-premie

Werknemers gaan vanaf 2016 weer WW-premie betalen, tenminste dat is het voorlopige advies van de SER. Deze premieverplichting voor de werknemer werd in 2013 juist afgeschaft. De premie wordt in rekening gebracht om uitkeringen, scholing en werk-naar-werk-begeleiding te kunnen betalen. Deze extra last voor werknemers zal naar waarschijnlijkheid worden gecompenseerd door belastingverlagingen. Gebeurt dat niet dan zal de koopkracht hier flink onder te lijden hebben, alsmede de soliditeit van de pensioenverzekeraars, waarover je hier meer opties en tips kunt lezen.

Langdurige werkloosheid neemt toe

Volgens het CBS neemt de langdurige werkloosheid dit jaar toe en vooral 45 plussers hebben hier last van. Deze groep is langdurig werkloos en maakt langere tijd gebruik van een WW- of bijstandsuitkering. Het aantal langdurige werklozen is toegenomen tot 273.000. Veel mensen die een bijstand ontvangen, blijven lang in deze uitkeringssituatie. De werkloosheid bij jongeren laat een ander beeld zien. Zij zijn vaker werkloos dan ouderen, maar de periode dat ze werkloos zijn is van korte duur.
Werkloze ouderen hebben vaak moeite om weer aan het werk te komen, het vinden van een nieuwe baan duurt dan ook lang. De afschaffing van vervroegde uittredingsregelingen en verhoging van de AOW pensioenleeftijd zorgt ervoor dat ouderen langer zonder baan blijven zitten en langer beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt.
Vooral niet-westerse allochtonen en lager opgeleiden zijn langdurig werkloos. Het verschil tussen mannen en vrouwen is klein, mannen zit iets vaker langdurig zonder werk dan vrouwen. Tussen de verschillende provincies in Nederland verschilt het werkloosheidspercentage veel. Langdurige werkloosheid is vooral van toepassing in Drenthe en Friesland, in Utrecht is deze het minst.

Wonen

De vergrijzing in Nederland

posted by Eva 10/11/2014 0 comments

Tegenwoordig blijkt 60 het nieuwe 40 te zijn. We voelen ons nog niet oud en verkreupeld op 60-jarige leeftijd en we willen zo vitaal mogelijk blijven. Hoe oud we precies worden, weet we niet. Het is wel goed te merken dat Nederland in een snel tempo vergrijst.

Volgens een prognose van het CBS bereiken we in 2040 een hoogtepunt. Meer dan 25% van de Nederlandse bevolking is dan ouder dan 65 jaar. De generatie van na de oorlog is anders dan de vorige generatie. Zij zijn hoog opgeleid, welvarend en vitaler dan de voorgangers.  Ze leven dus langer en ze hebben ook nog eens meer kans op een eigen woning. Als je dit vergelijkt met de cijfers uit ’81 is dit nogal een verschil. In ’81 had 30% een eigen huis en in 2012 was dit 48%. Ze profiteren van lage hypotheeklasten en zijn daardoor aan hun huis gehecht. Deze groep wil zo zelfstandig mogelijk blijven wonen in hun eigen huis. Ze verhuizen dus zelden.

Niet alleen willen de ouderen langer op zichzelf blijven wonen, de overheid stimuleert dit ook nog eens met zorg aan huis. Door de bezuinigingen wordt het aantal verzorgingshuizen en de plaatsen hierin flink verminderd. Als er geen maatregelen genomen worden hebben we in 2040 ongeveer 400.000 zelfstandige 75plus huishoudens die geen geschikte woning kunnen vinden.

Een heldere oplossing is een woning waarbij twee generaties kunnen wonen, leven en werken. De maatschappelijke verschuivingen van kinderopvang, vergrijzing, zorgkosten en de lastige woningmarkt kunnen zo aangepakt worden. In 2010 is hier een proefversie van gebouwd. Er werd een huis met voldoende ruimte gebouwd met twee etages. Hier kunnen ouders met hun studerende kinderen wonen en zodra de kinderen oud genoeg zijn kunnen zij één van de twee etage compleet en zelfstandig gebruiken. De bovenste etage kan als een aparte woning gezien worden.

Financieel

Wat houdt een verzekering in?

posted by Eva 10/11/2014 0 comments

Een verzekering kan veel verschillende soorten en maten aannemen. Het belangrijkste aan een verzekering is risicospreiding. Iemand die zich laat verzekeren tegen een bepaald risico hoopt dat wanneer het risico zich voordoet de verzekeringsmaatschappij het ook daadwerkelijk voor hem of haar opneemt.

De alleroudste vorm van een verzekering is de afspraak van een aantal mensen dat ze elkaar helpen als een van hen in een risicosituatie verkeerd. Het gevolg was de oprichting van verschillende waarborgmaatschappijen met voldoende geld om die risico’s af te dekken. Voorbeelden zijn dekking bij brandschade, ongevallen en overlijden.

De verzekeringsmaatschappij heeft een karakter die terug te zien is bij de VOC. Als er een schip terugkeerde naar Nederland van een handelsmissie kon de winst erg hoog zijn, maar als dit verloren ging was er sprake van een groot verlies bij de individuele koopman. De koopman kon zelfs failliet gaan in dit geval.

Als iemand ervoor kiest om je huis niet tegen brand te verzekeren, kan verwachten dat de kosten van een eventuele brand in huis zelf in zijn of haar eentje gedekt moeten worden. Dit geld ook voor de wettelijke aansprakelijkheid. Als je je hier niet tegen laat verzekeren, kan verwachten dat je de schade van een ander moet betalen als hier een schade ongeval optreedt. Als het gaat om letselschade kunnen de kosten hoog worden.

Soms komt het voor dat bepaalde instanties zichzelf niet verzekeren tegen bepaalde onderdelen. Dit komt doordat zij genoeg financiële middelen in hun bezit hebben dat dit niet nodig is. Zij kunnen op elk moment de schade dekken hiermee. Echter zijn het maar weinig particulieren of bedrijven die dit zich kunnen veroorloven.

Een verzekering kan min of meer verplicht zijn. Zo kan een hypotheekverstrekker de eis stellen dat jij je huis verzekert als je er een aanschaft. Een andere manier kan vanuit de wet zijn. Een bekend voorbeeld is de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Iedereen die met een gemotoriseerd voertuig de weg op gaat, moet zich verzekeren tegen de aansprakelijkheid van een eventueel risico.

Internet

De blauwe vinkjes van Whatsapp

posted by Eva 10/11/2014 0 comments

Whatsapp is de allergrootste berichtendienst in de wereld voor op je telefoon en tablet. In november 2014 kwam de app met een grote aanpassing. Sinds deze maand is het mogelijk om via blauwe vinkjes te zien wie jou bericht daadwerkelijk gelezen heeft. Over het algemeen wordt dit door de meerderheid niet gewaardeerd, aangezien je privacy nu geschonden wordt. Er zijn in totaal drie verschillende statussen waarop je berichtje gezet kan worden.

Enkel grijs vinkje

Als je een video, foto, spraakbericht of een simpel tekstbericht stuurt via Whatsapp krijg je in eerste instantie een enkel grijs vinkje te zien achter je bericht. Dit betekent dat je bericht verstuurt is. Dit heeft nog helemaal niets te maken met de gelezen of ongelezen status van je bericht. Wanneer je bericht niet verstuurd kan worden, krijg je een klokje achteraan je bericht te zien. Dit zie je vaak wanneer je geen bereik hebt of je internet het niet doet.

Dubbel grijs vinkje

Als er twee grijze vinkjes achter je bericht komen te staan betekent dit dat je bericht niet alleen verstuurd is, maar ook is ontvangen door de andere persoon. Nog steeds kun je hier niet van afleiden of je bericht gelezen is of niet. Het enige wat je nu kan concluderen is dat het bericht juist is binnengekomen op het toestel van de ander. Stel dat jij nou wel een goed bereik heeft, en de ander niet, dan zie je waarschijnlijk maar één grijs vinkje.

De gevreesde blauwe vinkjes

De nieuwste toevoeging op het gebied van de vinkjes zijn de twee blauwe vinkjes achter je bericht. Hiermee wordt aangegeven dat je bericht correct verstuurd, ontvangen én gelezen is door de ontvanger. Zelfs in de groepsgesprekken kun je precies zien wie er je bericht gelezen heeft en wie dit nog niet heeft gezien. Dit kun je zien door op de info te klikken van het desbetreffende bericht. Hier staat aangegeven wie het heeft gelezen en wie niet.

Het kan echter wel voor veel opschudding en ruzies zorgen. Als jij even de tijd niet hebt om te reageren, maar wel om het bericht te lezen, kun je al snel de volle lading van je vriend of vriendin krijgen als je niet reageert. Ik vind het persoonlijk te ver gaan om nou zoveel waarde aan een blauw vinkje te hechten. Hou in je achterhoofd dat niet iedereen een bericht kan lezen én direct kan terug typen.

Werk

Werkloze allochtonen

posted by Eva 10/11/2014 0 comments

In sommige wijken in Nederland loopt de werkloosheid op tot wel 80%. Dit is vooral terug te zien bij de jeugd. Dit wordt gemeld door migrantenorganisaties. Zij zijn het er over eens dat er te weinig aandacht is voor jongeren zonder werk. De jongeren groeien vaak op in achterstandswijken met een omgeving waarin leeftijdsgenoten ook niet werken.

Hoeveel wijken een grote werkloosheid hebben is niet bekend. Gemeenten hebben niet zo’n gedetailleerd overzicht van de jeugdwerkloosheid per wijk. Sinds het door migrantenorganisaties bekend is gemaakt, zijn veel gemeenten hier momenteel wel mee bezig. Minister Asscher zegt dat het in de wijken dramatisch is. Hij vertelt dat veel jongeren niet aan een baan komen en dat de procenten bij Marokkaanse en Turkse jongeren een stuk hoger kan zijn. Het enige wat hier aan gedaan kan worden volgens Minister Asscher is zorgen dat deze jongens hun school afmaken en een diploma laten behalen.

Een klein gedeelte van de werklozen komt niet in beeld bij de gemeenten. Dit komt doordat ze niet naar school gaan, geen baan hebben en ook geen uitkering hebben aangevraagd. Een uitkering aanvragen wordt steeds moeilijker voor jongeren tot 27 jaar. Veel van hen probeert dit niet eens door alle moeilijkheden die dit met zich meebrengt. Het aantal werklozen loopt sterk uiteen. Het begint bij 10.000, maar dit kan uitlopen tot zelfs 100.000 werklozen. Asscher vind dat het kwaliteit van de scholen verbeterd moet worden. ‘Hierdoor doe je heel veel voor de groep’, vertelt Asscher.

Landelijk is het aantal allochtone werklozen bijna twee keer zo groot als het aantal autochtone werklozen. Ongeveer één derde zit thuis zonder opleiding of baan. Dit zijn alleen de jongeren die geregistreerd werkloos zijn en actief op zoek zijn naar werk. Dit kan slechts een fractie zijn van de daadwerkelijke aantallen. Jongeren die niet aan het zoeken zijn, staan ook niet in het archief van de CBS-peilingen.